Oglašavanje na društvenim mrežama

Oglašavanje na društvenim mrežama može biti moćan alat za povećanje prodaje i pronalazak novih klijenata putem brojnih vrsta oglasa koji nam se nude ovisno o platformi na kojoj se želi oglašavati.

Potencijalni klijenti

Prikupljanje podataka potecijalnih klijenata koji su zainteresirani za vaš proizvod ili uslugu.

Prodajne kampanje

Ciljanje korisnika za koje je veća vjerojatnost da će kupiti proizvod ili uslugu.

Promet na web stranicu

Slanje korisnika na vašu web stranicu kako bi povećali promet i mogućnost za konverziju.

Angažman

Prikazivanje oglasa korisnicima za koje je veća vjerojatnost da će reagirati na oglas.

Svjesnost o brendu

Širenje svijesti o postojanju tvrtke ili brenda kako bi se potaknulo povjerenje i privukla pažnja.

Promocija aplikacije

Promoviranje aplikacije kako bi se potaknuo čim veći broj korisnika koji će je instalirati.

Oglašavanje na Facebooku

Facebook je i dalje jedna od najvećih društvenih mreža na svijetu s najvećim brojem korisnika. 

Jedna od najvećih prednosti oglašavanja na Facebooku jest mogućnost ciljanja publike prema spolu, dobi, lokaciji, interesima, ponašanjima i drugim faktorima.

Facebook nudi mogućnost postavljanja oglasa u raznima formatima; slike, videozapisi, karusel oglasi i mnoge druge.

Svi rezultati kampanja na Facebooku mjerljivi su putem njihovih naprednih alata poput analitike koja nam pruža uvid u uspješnost kampanje. 

Oglašavanje na društvenim mrežama
oglašavanje na društvenim mrežama instagram

Oglasi na Instagramu

Kao i na Facebooku, Instagram nudi mogućnost preciznog ciljanja publike prema demografskim obilježjima, interesima, lokaciji i drugim kriterijima. Ovo pomaže oglašivačima da svoje oglase prikažu pravim ljudima.

Oglasi na Instagramu se posebno ističu po svojim vizualnim formatima oglasa, uključujući slikovne oglase, video oglase, oglase za priče (Stories) i druge.

Oglašavanje na Linkedlnu

Oglašavanje na Linkedlnu nudi mogućnost oglašavanja profesionalnih usluga i proizvoda za tvrtke i pojedince.

Linkedln nudi mogućnost ciljanja prema industriji, radnom obrazovanju, lokaciji i sličnom. Izvrsna platforma za B2B oglašavanje

oglašavanje na društvenim mrežama linkedln

Započnite svoje oglašavanje na društvenim mrežama danas!

POŠALJITE NAM UPIT I POSLAT ĆEMO VAM BESPLATNU PONUDU